Szanowni Państwo

  

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności w zakresie usług drukarskich – to jest wydruk katalogów firmowych w języku angielskim dla firmy PRECITOOL-OST w ramach projektu pn. „LIDERZY EKSPORTU – ekspansja członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Podziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Zapytanie z formularzem ofertowym

Oświadczenie